Дзвінки приймаються пн-пт 9:00-18:00

Договір та гарантія

Публічний договір купівлі-продажу інтернет-магазину «Біс-М»

 

Умови покупки

Публічний договір купівлі-продажу

Керуючись ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) та Правилами продажу товарів на замовлення поза торгівельними та офісними приміщеннями, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 року № 103, шляхом розміщення, наведеного нижче Публічного договору купівлі-продажу Товару , а також інформації, що міститься на сайті Інтернет - магазину Біс-М: https://www.bis-m.ua/. Продавець робить пропозицію (оферту) як фізичним особам, так і юридичним особам (далі - Покупець) з придбання товарів, розміщених на Сайті, на умовах зазначеного Публічного договору купівлі-продажу товару.

1.Терміни, які використовуються у Публічному договорі:
1.1 Продавець – юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує на Сайті інформацію про товари, які вона реалізує. Продавцем може бути будь-яка особа, якій було надано право на розміщення на Сайті інформації про товар. Найменування Продавця вказується в документах на передачу Товару Покупцеві.

1.2. Публічний договір – договір купівлі-продажу, який встановлює для всіх Покупців, крім тих, кому згідно із законодавством України надані пільги, однакові умови придбання Товару на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Покупцями.
1.3. Публічна оферта - пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній або юридичній особі згідно зі ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір на умовах, які передбачені Публічним договором.

1.4. Акцепт – надання Покупцем повної і безумовної згоди Продавцю на пропозицію укласти Публічний договір на умовах, передбачених Публічним договором, що оформляється шляхом направлення Покупцем Продавцю письмового замовлення на e-mail Продавця або на фізичну адресу Продавця, або відправленням Покупцем текстового повідомлення на мобільний телефон Продавця, що свідчить про прийняття Покупцем Публічної оферти.
1.5. Товар – меблі у кількості, асортименті та за ціною, представлені ​​у інтернет - магазині Продавця за веб - адресою:
https://www.bis-m.ua/.

1.6. Істотний недолік - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, який виник з вини Продавця, після його усунення проявляється знову з незалежних від Покупця причин і при цьому володіє одним з перерахованих нижче ознак:

  • недолік взагалі не може бути усунутий;
  • усунення недоліку вимагає більше 14 (чотирнадцяти) календарних днів;
  • недолік робить Товар істотно іншим, ніж передбачено Публічним договором.

1.7. Кур'єрська доставка - безпосередня передача Товару від співробітника служби доставки Покупцеві у місці, зазначеному Покупцем у якості адреси доставки, на платних або безкоштовних умовах.

2. Акцептування Публічного договору.

2.1. Для Покупця підтвердженням повного і безумовного прийняття Публічної оферти є підтвердження замовлення на сайті Продавця, відправлення Покупцем Продавцю письмового замовлення на e-mail Продавця або на фізичну адресу Продавця, або згода Покупця під час розмови по мобільному телефону з Продавцем (далі по тексту - «Замовлення »).

2.2. З моменту отримання Продавцем Замовлення Публічний договір вважається укладеним без його подальшого підписання.

3. Предмет Публічного договору.

3.1. Продавець зобов'язується передати Покупцеві Товар, який належить Продавцю на праві власності, а Покупець зобов'язується прийняти Товар та оплатити його у порядку і на умовах, передбачених Публічним договором.

4. Якість Товару і гарантійний термін.

4.1. Якість Товару відповідає стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до його якості або зразкам (еталонам). Відповідність Товару вимогам законодавства України підтверджується способом та у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.2. Продавець надає гарантію на Товар на термін 18 місяців з моменту фактичного отримання Товару.

4.3. У разі виявлення Покупцем протягом гарантійного строку недоліків Товару Покупець має право:

4.3.1. на безкоштовне усунення недоліків Товару у термін, обумовлений з Покупцем;

4.3.2. на відшкодування витрат по усуненню недоліків Товару.

5. Умови доставки Товару.

5.1. Доставка Товару здійснюється наступними способами:

5.1.1. Продавцем з умовою збільшення вартості Товару на вартість доставки;

5.1.2. кур'єрською або експедиторською службою за рахунок Покупця;

5.1.3. службою Української залізниці з умовою збільшення вартості Товару на вартість доставки.

5.1.4. Покупцем зі складу Продавця.

5.1.5. Іншою експедиторською службою за рахунок Покупця.

5.2.  У разі доставки Товару Продавцем відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцеві несе Продавець.

5.3. У разі доставки Товару кур'єрською або експедиторської службою, або службою Української залізниці відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцеві несе кур'єрська або експедиторська служба, або служба Української залізниці.

5.4. Продавець зобов'язується виготовити Товар Покупцеві напротязі 45 робочих днів з моменту отримання Замовлення.

5.5. Продавець зобов'язується доставити Товар, який готовий до відвантаження Покупцеві напротязі 7 робочих днів з моменту отримання повної оплати Товару.

5.6. Право власності на Товар переходить до Покупця з моменту повної оплати вартості Товару.

6. Ціна та порядок оплати Товару.

6.1. Розрахунки між Сторонами за умовами цього Договору здійснюються у національній валюті України одним із зазначених способів:

6.1.1 шляхом перерахування Покупцем відповідної грошової суми на розрахунковий рахунок Продавця відповідно до банківських реквізитів, вказаних урахунку на оплату відповідного Товару, наданого Покупцю Продавцем;

- безготівковим розрахунком через будь-який банк, згідно виписаного рахунку-фактури;

- готівкою або через термінал ПАТ КБ «ПриватБанк» або Ibox;

- оплата через Приват24.

6.2. Датою оплати Покупцем вартості Товару вважається дата надходження відповідної суми грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

6.3. Покупець зобов'язується оплатити 100% (сто) вартості Товару за фактом виготовлення виробу. Підтвердженням є фото звіт, наданий фабрикою виробником.

6.4. У разі відсутності Товару на складі у Продавця оплата Товару здійснюється наступним чином:

6.4.1. Покупець зобов'язується оплатити до 30% (тридцяти) вартості Товару протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту Замовлення;

6.4.2. Покупець зобов'язується оплатити вартість товару за винятком суми зазначеної в п 6.4.1. до відвантаження готового виробу Покупцеві.

6.5. У випадку відмови Покупця від покупки Товару, що не має істотного недоліку, попередня оплата за Товар Покупцеві не повертається.

6.6. Зберігання готового виробу на складі Продавця становить не більше 10 (десяти) робочих днів. У разі, якщо Покупець на свій розсуд  зберігає готовий виріб на складі Продавця біліше 10 (десяти) робочих днів, то дане Зберігання оплачується Покупцем додатково.

7. Відповідальність Сторін.

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань Публічного договору Продавець і Покупець несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

7.2. У разі порушення термінів здійснення платежів, передбачених Публічним договором, Покупець зобов'язується виплатити Продавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення платежу.

7.3. У разі порушення Продавцем термінів доставки Товару, передбачених Публічним договором, Продавець зобов'язується виплатити Покупцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення термінів доставки.

7.4. У разі дострокового припинення Публічного договору з ініціативи Продавця до моменту доставки товару Покупцеві Продавець зобов'язується повернути Покупцю 100 (сто)% попередньої оплати за Товар.

7.5. Виплата пені або штрафу не звільняє Покупця або Продавця від виконання зобов'язань по Публічного договору.

8. Термін дії Публічного договору.

8.1. Публічний договір набирає законної сили з моменту його акцептування Покупцем і діє до моменту повного виконання зобов'язань Продавцем і Покупцем.

8.2. Публічний договір може бути достроково припинено:

8.2.1. за взаємною згодою Продавця і Покупця;

8.2.2. за рішенням суду;

8.2.3. у разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), що підтверджується відповідним документом компетентного органу.

9. Інші умови.

9.1. Всі суперечки, що виникли у зв'язку з невиконанням чи неналежним виконанням умов Публічного договору вирішуються шляхом проведення переговорів.

9.2. Спори, які не вдалося урегулювати шляхом проведення переговорів, підлягають розгляду у судовому порядку, згідно чинного законодавства України.

9.3. У випадках, не врегульованих даними Публічним договором, Продавець і Покупець керуються чинним законодавством України.

9.4. Недійсність окремих положень Публічного договору не передбачає недійсність Публічного договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Публічний договір міг би бути укладений без включення в нього таких положень.

9.5. Назви статей Публічного договору використовуються виключно для зручності і жодним чином не впливають на їх зміст і тлумачення.

9.6. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (покупець) повідомлений про включення добровільно наданих Продавцю власних персональних даних до бази персональних даних «Контрагенти».

9.7. Покупець дозволяє Продавцю здійснювати всі дії, які відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» є обробкою персональних даних Покупця, згідно сформульованої мети їх обробки, якої є забезпечення реалізації господарських, цивільно-правових, податкових відносин та відносин у сфері, передбаченою установчими документами, обліку, відносин у сфері управління людськими ресурсами та здійснення з такими даними операційної діяльності, яка дозволяє закріпити особу за певним об'єктом у сфері її діяльності відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

9.8. Для досягнення мети обробки бази персональних даних «Контрагенти» Покупець надає дозвіл на здійснення обробки своїх персональних даних в обсязі, що надається їм при укладанні Договору з Продавцем і необхідного для реалізації названої вище цілі.

9.9. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (покупець) з правами, які передбачені Законом України «Про захист персональних даних», ознайомлений.

9.10. Покупець надає свою згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних, які включені в базу персональних даних «Контрагенти», виключно із метою, передбаченою цим Договором, суб'єктам, пов'язаних з реалізацією цієї мети.

9.11. Покупець надає свою згоду на зберігання своїх персональних даних протягом 75 (сімдесяти п'яти) років.

9.12. Покупець надаєдоступ до персональних даних, що включені до бази персональних даних «Контрагенти», третім особам у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством України, і не вимагає повідомлення про передачу (поширення) персональних даних, які включені в базу персональних даних «Контрагенти» , якщо така передача (поширення) здійснюється виключно з метою, передбаченою цим Договором.

Режим роботи фабрики:
  • Пн - Пт с 9:00 - до 18:00;
  • +38 (095) 295-54-10;
  • +38 (067) 771-46-44;
  • +38 (057) 752-37-91;
  • +38 (057) 752-37-93;
  • +38 (057) 758-81-93 (факс);
  • E-mail:
2022 © Фабрика мебели «Bis-M» Мягкая мебель, модульные диваны, угловые диваны, софы, канапе, диваны-кровати, кресла, пуфы и другая мягкая мебель в Харькове, Киеве, Днепре и других регионах Украины. Все права защищены.